17. loka, 2018

POIMINTOJA KIRJASTA ”KATSO, JUMALAN KARITSA”

Teos ”Katso, Jumalan Karitsa” on Juurikasvu-kustannuksen kustantama 2005. Siihen on koottu useamman veljen tekstejä (Aitomaa-Lievonen-Pyykkönen-Malk-Peltola-Suihkonen).

Tässä muutama poiminta kirjasta:

 

"Tämän ajan kristillisen julistuksen erityispiirteenä ja ongelmana on, että
ihmisille tarjotaan usein evankeliumin sijasta opetusta, joka etäännyttää
ihmisiä Kristuksesta ja hänen sovitustyöstään ja siirtää uskon kohteen
Jeesuksesta johonkin muuhun, esimerkiksi kokemuksiin tai opillisiin
sivuasioihin"
(Per-Olof Malk, s.7).

[ops, rivitys ei näytä toimivan, mutta teksteistä ei ole poistettu sanoja] Järkyttynyt

"Ensimmäinen askel herätykseen johtavalla tiellä on nöyrtyminen
kaikkivaltiaan Jumalan edessä. On armoa, kun Jumala johdattaa sille
paikalle"
(Matti Pyykkönen, s.37).

"Jos uskotaan ja opetetaan, että Raamattu ei ole Jumalan sanaa, jumalallisen
ilmoituksen lähde, on selvää, että silloin ei juuri puhuta tai edes voida
puhua Jumalan pyhyydestä. Silloin ihminen ja ihmisen järki tulee ylimmäksi
auktoriteetiksi. Samalla klassinen kristinusko muuttuu
yleisuskonnollisuudeksi ja humanismiksi"
(Paavo Suihkonen.s.63)."On totta, että kristillinen usko ei ole ensisijaisesti etiikkaa, mutta emme voi kuitenkaan Raamatun perusteella erottaa uskoa ja Jumalan tahdon mukaista elämää toisistaan" (Paavo Suihkonen, s.73).

"Kun olemme päässeet osallisiksi Jumalan armosta, armo ALKAA UUDISTAA JA MUUTTAA MEITÄ SEKÄ SISÄISESTI ETTÄ ULKONAISESTI kohti Kristuksen kaltaisuutta. Tätä koko elämän kestävää muuttumista kutsutaan elämänvanhurskaudeksi. Muutos ei tapahdu ihmisvoimin, vaan sen saa aikaan Kristus (1.Kor.1:30). Vasta Kristuksen tullessa uskovat muuttuu täysin Herransa kaltaiseksi"(Olavi Peltola, s.104).

"Voimakkailla persoonallisuuksilla on vaikutusvaltaa.Näiden ympärille syntyy puolueita, ja näin on Kristus jaettu. Tämä kehitys alkoi jo Paavalin päivinä. Jokainen pitää omaa ”totuuttaan” muiden käsitykset syrjäyttävänä. Jos Paavali kiitti Jumalaa siitä, ettei ollut kastanut kuin Grispuksen ja Gaiuksen sekä Stefanaan perhekunnan (1.Kor.1:13-17), niin miksi kristikunta on saanut aikaan esimerkiksi eri kastetavoista kristittyjä erottavan asian? Onhan käytäntö kuitenkin selvästi osoittanut sen, että aito hengen yhteys voi olla jopa täysin riippumaton erilaisista käsityksistä tässä kysymyksessä'. "Sanoisiko hän (Paavali) kaikille niille, jotka katsovat että heillä on oikeus erotella uskovia ´vuohiin ja lampaisiin` sen perusteella, mikä on heidän näkemyksensä oikeasta kastetavasta ja sen ajankohdasta: ´--- vaan se on kristitty, joka sisäisesti on kristitty, ja oikea kaste on sydämen kaste Hengessä, ei kirjaimessa` (vrt.Room.2:29)?(Paavo Lievonen, s.119).

"Menestyminen ei ole kiistaton merkki Jumalan erityisestä siunauksesta, eivätkä köyhyys ja sairaus ole merkkejä hylätyksi tulemisesta"(Juhani Aitomaa, s.137).

ETUSIVU