26. joulu, 2018

Kuka pääsee taivaaseen?

Luin aamulla Matteuksen tallentamaa Jeesuksen puhetta opetuslapsilleen; itse asiassa neljää jaetta jäin tutkimaan (Mt. 5:3-6). Näillä sanoilla alkaa Jeesuksen opetus, jakso jota kutsutaan 'vuorisaarnaksi'. Alkutekstissä nämä autuaaksijulistamiset ovat ylevässä, runollisessa muodossa, mutta omallakin kielellämme ne saavat lukijan haltioitumaan, tai sitten ne jäävät lähes mitään sanomattomiksi ja merkityksettömiksi lausahduksiksi.

Autuaaksijulistuksessaan Jeesus ytimekkäin ja selvin sanoin lupaa niille, joilla ei mitään ole, kaikkein suurinta mahdollista hyvää. Tämä jakso vastaa kysymykseemme: ”Kuka pääsee Jumalan valtakuntaan?” Kuulummeko heihin?

Köyhät pääsevät. Tässä köyhällä ei tarkoiteta sosiaalista tai taloudellista asemaa vaan ihmisen sisäistä suhdetta Jumalaan. VT:ssa on monia asiaa koskevia ilmoituksia. Köyhä on täydellisesti riippuvainen Jumalasta ja Hänen uutta luovasta voimastaan ja pelastuksesta. Köyhä ei vetoa luonnonlahjoihinsa tai hyviin ominaisuuksiinsa, jotka monelle muodostuvat esteeksi -ei avuksi- käydä ahtaasta portista sisälle. Köyhä panee koko luottamuksensa Jumalaan ja tunnustaa sen.

Murheelliset pääsevät, jotka surevat pahuuttaan ja murehtivat maailmassa vallitsevaa kärsimyksen ja kuoleman valtaa. VT:n ennustukset lupaavat, että Herran Voideltu tulee vapahtamaan ja lohduttamaan heidät iankaikkisella lohdutuksella (Esim, psalmit ja Jes. 61).

Hiljaiset pääsevät. Maan hiljaiset ovat niitä Jumalan ja ihmisten edessä nöyriä, jotka eivät itsestään korkeita ajattele, eivät kovaäänisesti esitä omia vaatimuksiaan eivätkä pidä kiinni omista itsekkäistä oikeuksistaan vaan "ovat valmiit kulkemaan sen toisenkin virstan matkan".

Vanhurskauden nälkäiset ja janoiset pääsevät. He etsivät ja kaipaavat Jumalan pelastusta ja Hänen valtakuntansa ilmestymistä. ”Nälkäiset Hän on täyttänyt hyvyyksillään, mutta rikkaat lähettänyt tyhjinä pois”

Nämä neljä autuaaksijulistusta ovat erityisellä tavalla paradoksaalisia siksi, että Jeesus sanoo ihmisiä autuaiksi sen perusteella, mitä heiltä puuttuu. Huomaammeko tämän? Ei mainita hyveitä vaan ainoastaan murtunut mielenlaatu, joka panee kaiken luottamuksensa ja toivonsa yksin Jumalaan. Ja tätä julistaa itse Israelin ja pakanain Toivo, Jeesus Kristus, jonka sanat eivät koskaan katoa. ”Minä valvon sanaani ja toteutan sen.

ETUSIVU