6. helmi, 2020

Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan hiippakuntadekaani, pastori, TT Juhana Pohjola on Suomen Luther-säätiön julkaisusarjan ja verkkosivujen päätoimittaja, joka on kutsuttu poliisin kuulusteluun, asetettuaan esille laittomaksi epäillyn julkaisun. Mistäpä muusta julkaisusta olisikaan kyse, kuin jo vuonna 2004 julkaistusta, kansanedustaja Päivi Räsäsen kirjoituksesta ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ”- homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Siitäpä siitä.


Pappismies esilläpitää Raamatun sanaa noin niinkuin virkansakin puolesta, ja saa siitä vastata nyt poliisille. Tämä pastori on mennyt levittämään Jumalan sanaa vieläpä verkkoon. Valtakunnansyyttäjä kyseenalaistaa uskonnon- ja sananvapauden, vieläpä tulkiten lakia taannehtavasti. Ei tosin nykyinen lainsäädäntömmekään kiellä sanomasta sitä tai tätä synniksi, tai että armo on meitä kaikkia varten. Pohjois-Koreassa se taitaa kyllä olla erittäinkin kiellettyä.

Vaikka joku hairahtuisikin väittämään, että olisi laitonta ajatella, uskoa tai opettaa, että Raamatun mukaan samaa sukupuolta olevien suhteet ovat Jumalan tahdon vastaisia, niin ei se siitä vielä laitonta tee.
Valtiovalta ei ole Suomessa ennen avioliittolain muutosta puuttunut siihen, minkälaista Raamatun tulkintaa voi harjoittaa avioliittoa ja seksuaalisuutta koskien. 

Kuviteltu oikeus olla loukkaantumatta klassisen kristinuskon opinkappaleista, ei aja uskonnonvapauden ohi. 

Ei Juhana Pohjola, Päivi Räsänen tai Paavali kiihota mitään kansanryhmää vastaan kirjoituksillaan. Eihän näissä tutkittavissa teksteissä kehoteta ihmisiä toisiaan vastaan, ja siksi sellaisen väittäminen on järjetöntä.

Maamme kristityillä on demokratian turvin ollut oikeus vapaasti tunnustautua kristilliseen uskoon. Jokaisella kansalaisella on oikeus omaan elämänkatsomukseen, myös Raamattuun sitoutuvilla kristityillä.

 Tapaus Juhana Pohjala kertoo karua kieltään siitä, että nämä vapaudet ja oikeudet on jälleen kyseenalaistettu.

Uskonnonvapauden puolustaminen ei vaadi uskoa, ei minkään sortin hengellisyyttä. Se edellyttää vain ymmärrystä siihen, ettei valtion valta ulotu sanelemaan, saati rankaisemaan siitä mihin ihmiset uskovat, tai eivät usko.

Kävi niin tai näin näiden rikosepäilyjen kanssa, ei tule sammumaan kristittyjen todistus siitä, mihin ja keneen he uskovat. Ei edes raju vaino ole sitä sammuttanut, ja sitähän on jatkunut eri paikoin, aina ensimmäisestä kristillisestä pääsiäisestä alkaen.

Valtakunnansyyttäjä on lähtenyt itsensä Luojan kintereille, ja siten ylittänyt omat toimivaltuutensa. Olisi hänellä varmasti tehtävää ihan tämän puoleisissakin asioissa, joita hän on kerran valittu hoitamaan.

Jokainen, joka arvostaa demokratiaa ja siitä kumpuavaa vapautta, ei voi hyväksyä tällaista kehityskulkua, jossa kristillisen uskon esilläpitäminen olisi kohta jonkin sortin rikos. Jos Räsänen ja Pohjala tuomittaisiin, niin se oli Suomessa oikeasti rikos!

Rikosepäily siitä, että joku olisi kiihottanut kansanryhmää vastaan on hyvin vakava. On aina ehdottoman tuomittavaa todella toimia näin. Ihmisarvoa tulee aina kunnioittaa, ja pyrkiä takaaman kaikille turvallinen elämä. Nyt kuitenkin näin raskas syytös lasketaan lainkuuliaisten kansalaisten harteille ilman painavaa syytä. Pahan ihmisen viittaa asetellaan median välityksellä syyttömien päälle.

Toisten uni tosin on niin syvää, ettei he näe aihetta huoleen. Ei taaskaan.
Muille sanon, otetaan tosissaan sanan- ja uskonnonvapaus. Edelleen.
 
 
18. tammi, 2020

 Luin veljeni Paavo Lievosen ajatuksia otsikkoaiheesta vuodelta 2002. Lainaus on Näkökulma-lehdestä nro 8/2019. 

”He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia” Tiitus 1:16. 

”Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi....” Juuda jae 4. 

Käsitykset siitä, että Jumalan laki on aikansa elänyt, johtaa lain hylkäämiseen (antinomismiin), jolla on tiettyjä vakavia seurauksia. Jeesus sanoo, että laista ei katoa pieninkään piirto ennenkuin kaikki on tapahtunut. Paavali sanoo, että laki on pyhä, vanhurskas ja hyvä. Siksi on hyvä selvittää, miten lain hylkääminen ilmenee ja mitkä ovat tämän hylkäämisen tunnusmerkkejä. Julistuksessa se ilmenee Jumalan rakkauden yksipuolisena korostamisena, joka pohjautuu osin raamattuun, mutta lisää yhtä ja toista, ja on ristiriidassa Raamatun kanssa. Julistus on valikoivaa ja pitää Jumalan käskyjä ja kieltoja ensisijaisesti Israelille kuuluvina ja lupauksia seurakunnalle kuuluvina. Pitää syntiä (jopa hyväksyttävänä) inhimillisenä heikkoutena. Se vaikuttaa myös Jumalan pelon puuttumiseen. Antinomismissa korostetaan ihmisen hyvyyttä Jumalan luomana, Jumalan rakkautta ja armoa, ulkonaista yhteyttä yhteisöjen välillä, sallivuutta. Ekunemia tulee tärkeämmäksi kuin opillinen selkeys.

 

Antinomismissa vieroksutaan selkeää sanan saarnaa, pyhyyden vaatimusta ja tavoittelua, puhetta Jumalan vihasta ja synnistä, arvostelua, keskustelua, kielteiseksi koettujen asioiden käsittelyä. Tyypillisiä antinomismin tunnusmerkkejä ovat nautiskelu, maailman ystävyys, itseriittoisuus, ’rento kaveruus’ hyväksyvän Jumalan kanssa, tämä ilmenee esim. rukouksessa epäkunnioittavana puhetyylinä. Antinomismi johtaa välinpitämättömyyteen lain säännöistä ja määräyksistä, opittomuuteen, yleisuskonnolliseen hymanismiin, uskonnollisväritteiseen psykologiaan, maailmanmielisyyteen, sallitun ja kielletyn rajan hämärtymiseen, uskontojen yhdistymiseen (synkretismiin), tunnekokemusten etsintään, oikealta pohjalta lähtevän nöyrän ja vastuuntuntoisen kristillisen johtajuuden hylkäämiseen, Raamatun auktoriteetin poistuessa harhaoppeihin ja okkultismiin.

Antinomismi pyrkii turhentamaan lain vaatimukset, kilvoittelun ja samalla koko evankeliumin sanoman. Se kätkee myös ihmisen todellisen, turmeltuneen tilan. Antinomismi ’poistaa’ ihmisen syyllisyydentunnon ja sotkee käsityksen Jumalan tuomiosta ja armosta sekä oikeasta ja väärästä. Tässä tilassa kaikki on hyvää ja myönteistä ja arvostelu nähdään yhtenä pahimmista synneistä.

Lainaus päättyy.

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Tuo lukemani ja ylle lainaamani teksti puhutteli minua. Olen ajatellut syitä miksi monenlaiset harhaopit ja eksytykset ovat päässeet sisälle seurakuntiin? Onko se johtunut juuri antinomismin noususta, jonka seurauksena seurakunnissa on kielletty Raamatun kehotus arvioida ja koetella kaikkea näkemäämme ja kuulemaamme? Jeesus sanoi: ”Monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus” Matteus 24:11-12.

ETUSIVULLE

1. tammi, 2020

Tämä kirjoitus on lainattu Puimatanner-keskustelufoorumin sivulta osoitteesta http://puimatanner.net/index.php?topic=1160.msg48253#msg48253 ja alkuperäinen teksti täältä http://puhdastakultaa.blogspot.com/2019/12/miksi-taivas-pidattaa-sateensa.html?m=1

Anna sade, Jumala. Sydän kaipaa, odottaa. Anna kaste Golgatan. Virvoittamaan kuiva maa.. Miksi taivas pidättää? Poutapilvet nyt vain nään. Kunpa sadepisat vuotais maahan, kostuttais.
Tätä laulua laulamme seurakunnissamme. Hilja Aaltosen runoon on helppo jokaisen kristityn yhtyä. Siinä runoilija kyselee kauniisti, miksi Jumala pidättää sateen kansaltaan.
 
Syy kuivuuteen
  Jumalan kansalla oli aikanaan samalainen tila. Se oli joitain vuosia asunut Israelin maassa Baabelin pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Raamattu kertoo Jumalan kansasta seuraavaa:
Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon.. Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, kun se on rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Sentähden teiltä taivas pidättää kasteen ja maa pidättää satonsa. (Haggai 1:6, 9, 10)
  Jumala kertoo kansalleen totuuden. Syy kuivuuteen ja sateiden puutteeseen ei ollut Baabel eikä pakkosiirtolaisuudesta johtuneet traumat. Jumala ei puhunut sanaakaan Baabelin hengellisesti sokeista päättäjistä eikä vääränlaisista poliitikoista. Syynä ei myöskään ollut ympäröivien pakanakansojen jumalattomuus ja hirvittävät epäjumalanpalvelusmenot. Eikö ole erikoista, että Jumala ei vyöryttänyt mitään syytä Baabelin niskoille, vaikka Baabelin rautainen ies oli vuosikymmeniä painanut Israelia alas? Jumala ei syyttänyt ketään ulkopuolista jumalatonta tahoa siitä, että Jumalan kansalla ja Israelin maalla oli kuiva ja hedelmätön aika
Jumala sanoo kuivuuden syyksi yhden ainoan asian: Hänen temppelinsä on rauniona ja kansa elää siitä piittaamattomana. Lue Haggain kirjan 14 ensimmäistä jaetta niin huomaat, miten tämä asia tuli korjata. Sitten korjautuisi myös kaikki muu ahdinko, joka kalvoi maata.
 
Kansan henki herätetään
  Tuohon aikaan Jumala herätti uskovia ihmisiä näkemään tämän ongelman:
Ja Herra herätti Juudan käskynhaltijan Serubbaabelin, Sealtielin pojan, hengen ja ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan, hengen ja kansan koko jäännöksen hengen, ja he tulivat ja ryhtyivät rakentamaan Herran Sebaotin, heidän Jumalansa, temppeliä (Haggai 1:14)
  Herra herätti Serubbaabelin hengen ja Joosuan hengen. Nuo miehet tulivat sisäisessä maailmassaan herätyksen tilaan. He eivät nyt syyttäneet kuivuudesta jumalattoman maailman syntielämää vaan näkivät nyt todellisen syyn maan rappiotilaan: Herran huone, Herran temppeli, on rauniona. Siinä on syy kaikkeen. Mitään hyvää ei tapahdu maassa ennen kuin temppeli on kunnostettu. Ja Raamattu kertoo, että pian koko Jumalan kansasta löytyi jäännös, jonka silmät avattiin näkemään todellinen syy kuivuuteen ja ahdinkoon. Heidän henki herätettiin unesta. Heidän hengellinen näkökykynsä kirkastui. Kaikki oli nyt selvää. Temppeli on korjattava ennen muuta.
 
He kuulivat oikein Herran sanan
  Kaikki herääminen lähti liikkeelle siitä, että kansa kuuli oikein Herran sanat.
Niin Serubbaabel, Sealtielin poika, ja ylimmäinen pappi Joosua, Joosadakin poika, ja kansan koko jäännös kuuli Herran, Jumalansa ääntä ja profeetta Haggain sanoja, jota varten Herra, heidän Jumalansa, oli hänet lähettänytkin, ja kansa pelkäsi Herraa. (Haggai 1:13)
  Pitkän kuivan jakson jälkeen Jumala vaikutti kansansa keskuudessa sen, että löytyi joukko ihmisiä, jotka kuulivat oikein Herran sanat. He ymmärsivät vastuunsa. He eivät enää syytelleet toisiaan eivätkä Baabelia. Tapahtui syvä sisäinen herääminen, jonka seurauksena koko kansan keskuuteen tuli Jumalan pelko. Herran sana tuli sellaisella voimalla, että se painoi miehet ja naiset polvilleen. Ei enää pelkästään kansan rappiotilan vuoksi eikä kuivuudenkaan vuoksi vaan oman sydämensä heräämisen vuoksi. Herran pelko valtasi heidät. Se pelko oli Baabelin vuosien aikana hiljaa kadonnut, mutta nyt se heräsi uudelleen. He ymmärsivät, että heillä on henkilökohtainen vastuu Jumalan edessä. Asia ei ollut enää vain koko kansan yhteinen ongelma vaan siitä tuli jokaisen Jumalan kansan jäsenen oma henkilökohtainen ongelma.
 
Suomen Siionin kuivuus
  Tänään koen Jumalan puhuvan minulle Haggain päivistä Suomen kansan kohdalla. Me olemme pitkään eläneet kuivaa hengellistä ajanjaksoa, jolloin herätystä ei ole näkynyt. Samaan aikaan näemme Suomen kansan johtajissa ennennäkemätöntä jumalattomuutta. Elämme omassa ”Baabelissamme”, jossa jumalattomuus ja synti saa vapaasti rehottaa. Haukomme henkeämme ja ahdistuneena teemme some-päivityksiä, jossa päivittelemme maan rappiotilaa. Vyörytämme monien asioiden syyt hallituksen ja pääministerin harteille. He ovat mielestämme suuri Baabel ja Sodoma, jota on vastustettava. Luulemme, että syy on väärissä poliitikoissa ja heidän jumalattomuudessaan.
  Syy ei kuitenkaan ole heissä. He ovat seurausta eräästä suuremmasta ongelmasta. Suomen mädännäisyys ei ole tauti vaan taudin oire. He ovat oire eräästä paljon vakavammasta ongelmasta. Niin kuin Haggain päivinäkään syy kuivuuteen ja rappiotilaan ei ollut Baabelissa, niin se ei ole tänäänkään. Syy on siinä, että Jumalan huone, temppeli, me, olemme raunioituneet. Meissä, Uuden liiton temppeleissä, on paljon sellaista, mitä ei meihin kuulu. Me olemme olleet jo vuosia raunioina, ja siksi kansan tila on se, mikä se on.
  Me olemme menettäneet suolamme, jonka seurauksena maa haisee mädältä. Sanot ehkä, että ”Enhän minä vaan tuo harhaoppinen kirkkokunta tuossa vieressä on syyllinen.” Nyt ei ole kyse harhaoppisesta kirkkokunnasta siinä vieressä vaan sinusta ja minusta. Olemme henkilökohtaisesti yksilöinä Jumalan temppeleitä.
 Jumala ei Haggain päivinä tarvinnut muuta kuin yhden ainoan miehen, Serubbabelin, heräämisen. Se riitti, että yksi ihminen heräsi ensin. Pian heräsi toinen, Joosua. Ja hetken kuluttua iso osa kansaa oli herännyt. He eivät heränneet päivittelemään Baabelin irstautta vaan Jumalan temppelin tilaa. Nähtiin se, että temppeli on rauniona, siksi kuivuus kalvoi maata.
  Sinä ja minä emme ehkä elä synnissä, mutta elämämme ja ajankäyttömme kuluu joutavassa. Ensirakkautemme ei pala Kristusta kohtaan niin kuin tulisi. Efeson seurakunnan lailla olemme kyllä valveutuneet oikeaoppisina ja ahkerina seurakunta-aktiiveina, mutta touhumme ja toimintamme eivät enää nouse syvästä Kristus-elämästä ja rakkaudesta Häneen. Meistä on tullut seurakunnan monitoimikoneita, jotka juoksemme kukin oman huoneenne hyväksi (Haggai 1:9), niin kuin Haggain päivinä tehtiin. Olemme menettäneet aidon Kristus-elämän tuoreuden rukouskammioissamme. Emme oikeasti enää tunne häntä niin kuin Hän tahtoisi. Tunnemme kyllä seurakuntamme toiminnat ja elämme niissä, mutta Kristuksesta on tullut meille vieras. Elämme uskonelämäämme, vailla syvää rakkautta Kristukseen. Ja ilman sitä kaikki hyväkin toimintamme on kulkusen kilinää ja vasken helinää.
 
Parannus
  Kaikki muutos alkaa siitä, että kuulemme Herran sanat itsellemme ja näemme oman tilamme. Meidän on ymmärrettävä henkilökohtainen vastuumme Jumalan edessä. Yksi ainut mies tai nainen riittää Jumalalle. Yksi kynttilä sytyttää tuhat kynttilää.
  Pelkään, että me olemme tänään vain murheissamme Suomen kansan rappiotilasta, mutta emme näe syytä siihen. Ja jos emme näe syytä siihen, emme voi koskaan tehdä aitoa parannusta. On katkeraa omalle farisealaiselle ja oikeaoppiselle lihalle tunnustaa: "Minä olen menettänyt ensirakkauteni Kristusta kohtaan. Olen kuluttanut aikani joutavaan some-elämään ja viihteeseen. Olen käyttänyt aikani väärin."

  Oi miten helppoa on peittää oikean opin ja oikeassa olemisen kaavun alle Kristus-elämän syvyyden puuttuminen. Ja miten mahdotonta onkaan herätä, ellei Jumala herätä. ”Herra herätti Serubbaabelin, Sealtielin pojan, hengen..” Niin. Herra herätti! Miten Hän saisi minut hereille tänään? Ja miten Hän saisi sinut hereille? Miten Hän saisi murrettua veltostuneen ja vääränlaisessa omahyväisyydessä marinoidun henkemme?

  Tarvitsemme Jesajan kirja 6. luvun ilmestystä itsestämme. Jesaja oli 5. luvussa juuri surkutellut jumalattoman maailman syntielämää. Hän oli käyttänyt voi-huutoja tänne ja tuonne. Hän voivotteli kaikkea. Ympärillä oli valtava määrä syntiä ja saastaa.

  Mutta nyt 6. luvussa Jesaja, päästyään Kristuksen valkeuteen, huutaa: "Voi MINUA!" Tarvitsemme juuri tällaista murtumista ja heräämistä! Herääminen ei ole sitä, että nähdään Baabelin syntielämä vaan oman sydämen tila. Herätyksessä Jumalan Henki ja Sana aivan kuin kuorivat sydämiämme koristavat uskonnollisuuden ja oikean opin kaavut. Kristuksen valon alla oman sydän petollisuus paljastuu, ja kohdataan uudestaan Jumalan armo ja Jeesuksen veren ansio tulee paljon syvemmäksi ja tuoreemmaksi kuin sen siihen asti oli ollut. Kun uskova saa tämän uuden kosketuksen henkeensä, voidaan puhu heräämisestä.

Päivittelijät
  Olen viimeisien vuosien aikana jutellut monien uskovien kanssa kansamme tilasta ja Hengen sateiden puuttumisesta. Syiksi on esitetty harhaoppeja, jumalatonta hallitusta, vääränlaista kirkkopolitiikkaa, nuorisokulttuurin tuloa seurakuntiin ja amerikkalaisia virtauksia. En muista kuulleeni koskaan kenenkään sanoneen:
”Minä olen syyllinen! Herra on herättänyt minut ja näyttänyt, että Kristus-suhteeni ei ole sellainen kuin sen pitäisi olla. Herra on herättänyt minun henkeni näkemään oman temppelini raunio-tilan. Se on painanut minut polvilleni. Olen viime aikoina vain kaivannut saada uuden kosketuksen henkeeni Herralta! Tahdon ahkeroida ja tehdä parannusta. Tahdon rakastaa syvemmin Häntä. Tahdon löytää Hänet uudestaan! Ja sen heräämisen seurauksena rakastan ja nautin vain olla Hänen lähellään. Mikään muu ei tänään riitä!”
  Ymmärrämme, että tästä on kyse. Herra tahtoo uudistaa minut. Ei vain seurakuntaa vaan MINUT! Jumala armahtakoon sitä uskovaa, joka ei mielestään uudistumista tarvitse!

Kuka herää ensimmäisenä?
  Tahdon tänään todeta ystäväni, että Suomen rappiotila johtuu nukkuvasta seurakunnasta, jonka yksilöuskovien temppelit ovat raunioina. Niissä on paljon iljetystä ja väärää tai sitten ne yksinkertaisesti ovat vain raunioina. Miten Kristus voi toimia tämän maan hyväksi, jos Hänen ruumiinsa on rampa jaloistaan ja käsistään? Pelkään pahoin, että lampunjalat ovat siirtymässä kirkkokunnilta ja herätysliikkeiltä. Voi olla, että Jumalan valtakunta on siirtymässä monilta viinitarhan vartijoilta pois. Jeesuksen aikana se annettiin toisille, jotka tekevät oikeaa hedelmää. Herätysliikkeen liike kyllä saattaa jatkua, mutta herätys loppuu, jos Jeesus siirtää lampunjalkansa pois paikaltaan.
  Teemme oikein, kun rukoilemme Suomen puolesta. Mutta mitään ei tapahdu ennen kuin löytyy se jäännös-joukko Jumalan kansasta, joka kuulee oikein Herran sanat, herää hengessään näkemään oman sydämensä tilan ja kokee Jumalan väkevän käden alla sisäisen kutsun ja kehotuksen lähteä oikeanlainen Herran pelko sydämessä laittamaan oma temppeli kuntoon. Se tarkoittaa rakkaussuhteen täydellistä uudistumista Kristuksen kasvojen edessä. Ja tuosta uudistuneesta rakkaussuhteesta alkaa kummuta uutta elämää, jonka ylle Jumala tulee vuodattamaan sateensa. Silloin maa tulee hedelmälliseksi jälleen. Muista, että Jumala ei tarvitse kuin yhden uskovan, joka aidosti herää. Löytääkö Hän sitä Suomesta?
 
 
25. marras, 2019

 

Eurooppa on myllerryksessä. Pakolaisvirrat sekä turvallisuus- ja taloustilanteet horjuttavat maanosamme vakautta. Myös juutalaisten tilanne Euroopassa on pahin sitten toisen  maailmansodan.

Juutalaisia on asunut Euroopassa jo ennen ajanlaskun alkua. Heitä on kuitenkin vainottu ja tapettu Euroopassa enemmän kuin missään muualla. Vuosituhansia kestäneen antisemitismin, juutalaisvihan, on arvioitu kummunneen muun muassa kapinasta Jumalan valintaa kohtaan, epäluulosta juutalaisia kohtaan, kateudesta heidän menestystään kohtaan, tiedon puutteesta sekä vihasta Israelin valtiota kohtaan.

Juutalaisvastaisuus on jälleen kasvussa, ja se on nykyään voimakkainta muslimien keskuudessa. Antisemitismin lisääntymisen Euroopassa nähdään liittyvän erityisesti radikaalin islamin sekä äärioikeisto- ja äärivasemmistopuolueiden kasvuun. Antisemitismi ajaa diasporassa eli hajaannuksessa asuvia juutalaisia muuttamaan Israeliin, vaikka monet haluaisivat juutalaiset pois Lähi-idästä.

Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti, varsinkin sen noustessa uutisotsikoihin, lisää Israelvastaisuutta ja uhkaa juutalaisia kohtaan ympäri maailmaa.

Diasporassa asuvia juutalaisia syytetään usein siitä, mitä Israel tekee. Israelia arvostellaan usein ankarammin kuin muita maita muun muassa EU:ssa ja YK:ssa. Media luo Israelista kielteistä mielikuvaa puolueellisella uutisoinnilla, joka on vaikuttanut osaltaan antisemitismin kasvuun.

Elämää terroriuhan alla

Israel, jossa on sanan- ja uskonnonvapaus sekä naisilla tasa-arvoinen asema, elää jatkuvan terroriuhan alla. Israelilaisiin on kohdistunut esimerkiksi viime syyskuusta alkaen yli 180 puukotusta, noin 74 ampumista ja noin 38 autolla päälle ajamista.

Euroopassa asuu nykyään reilu miljoona juutalaista, kun heitä oli vielä ennen holokaustia noin yhdeksän miljoonaa. Monet Euroopan juutalaisista kokevat jälleen pelkoa ja uhkaa. Osa heistä pyrkii peittämään juutalaistaustansa, eikä Daavidin tähteä tai kipaa ole julkisesti enää turvallista pitää. Juutalaiset synagogat, koulut, päiväkodit, vanhainkodit ja yleisötapahtumat joutuvat ylläpitämään jatkuvasti mittavia turvatoimia kaikkialla maailmassa.

Saksan juutalaisten johtaja totesi hiljattain, että Saksa, jonne on viime vuosikymmenten aikana muuttanut paljon venäjänjuutalaisia ja israelilaisia, ei ole enää turvallinen paikka juutalaisille. Kasvavan antisemitismin vuoksi monet juutalaiset ovat muuttaneet pois myös Ruotsista.

Juutalaisten maahanmuutto Euroopasta Israeliin on ollut vilkkainta viime vuosina Ranskasta, jossa on nykyään Euroopan suurin juutalaisyhteisö (475 000). Vaikka Ranskan väestöstä juutalaisia on vain hyvin pieni osa, silti yli 50 prosenttia rasistisista viharikoksista kohdistuu heihin.

Antisemitismi on voimistunut myös muualla Euroopassa, kuten Britanniassa, Belgiassa ja Unkarissa. Kahden viime vuoden aikana lähes 20 000 juutalaista on muuttanut Euroopasta pois.

Suomessa juutalaisilla on kuitenkin ollut vielä melko turvallista asua ja elää.

Kaivattu Messias

Me kristityt ja juutalaiset uskomme samaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan, mutta Messias-kysymys on vienyt meidät kovin kauas toisistamme.

Vaikka Jeesus ja hänen ensimmäiset seuraajansa olivat juutalaisia, kristinusko alkoi melko pian loitontua juuristaan levittyään pakanain keskuuteen. Monet kristityt ajattelivat, että Jumala on perunut liittonsa Israelin kanssa, kun juutalaiset eivät kansana uskoneet Jeesuksen olevan odotettu Messias. Juutalaisten ajateltiin olevan syyllisiä Jeesuksen ristinkuolemaan ja näin ansaitsevan rangaistuksen ja kohtaamansa kärsimyksen.

Kristikansa ei ole valitettavasti myöhemminkään osannut kirkastaa juutalaisille Messiasta. Monelle juutalaiselle risti symbolisoi edelleen hakaristiä. Holokausti oli jatkoa sille  juutalaisvihalle, jota Euroopassa oli ilmennyt vuosisatojen ajan. Monien Holokaustista  selvinneiden on ollut vaikea uskoa enää Jumalaan. Kysymys, missä Jumala tuolloin oli, askarruttaa vielä jälkipolviakin.

"Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat"

Historian valossa voidaan nähdä, että usein ne kansakunnat, jotka ovat siunanneet juutalaisia, ovat myös itse tulleet siunatuksi – ja päinvastoin.

Vaikka juutalaisten menneisyys on ollut raskas, se on ollut myös rikas. Juutalaiset ovat olleet siunauksena koko maailmalle. Heidän kauttaan olemme saaneet Jumalan sanan ja Messiaan. Juutalaiset ovat myös saavuttaneet paljon menestystä tieteen, taiteen ja liike-elämän parissa. Nobel-palkintojen saajista noin 22 prosenttia on juutalaisia, vaikka heidän osuutensa koko maailman väestöstä on vain alle 0,2 prosenttia.

Israel on nykyään yksi johtavista maista muun muassa korkean teknologian ja vihreän teknologian keksinnöissä sekä maataloudessa ja kastelujärjestelmien kehittämisessä. Israelissa on noin 5 000 start up -yritystä ja noin 80 kasvuyritystä NASDAQ-pörssissä. Israelilaisia keksintöjä ovat muun muassa USB-tikku, matkapuhelimen GSP-verkko, tietokoneiden virustentorjuntaohjelmat ja palomuurit sekä kapselikamera. Israelissa on kehitetty moniin eri sairauksiin uusia hoitomuotoja ja lääkkeitä. Apua viedään myös naapuri- ja kehitysmaihin.

Paluu isien maahan

Juutalaisten maahanmuutto alkoi virallisesti vuonna 1881, jonka jälkeen yli kolme miljoonaa  juutalaista yli sadasta eri maasta on muuttanut Israeliin. Viime vuosikymmeninä myös osa kymmenen kadonneen heimon jälkeläisistä on löytänyt juurensa ja palannut isiensä maahan eri puolilta maailmaa.

Myös monet eurooppalaiset, jotka eivät ole tienneet juuristaan, ovatkin ne löytäneet. Profeetta Hesekiel välitti Jumalan sanan: ”Katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa. Eivätkä he ole enää kahtena kansana eivätkä jakautuneena kahdeksi valtakunnaksi” (Hes. 37).

Kristittyjen suhtautuminen juutalaisiin on muuttunut, ja yhä useammat kääntävät sydämensä Israelin kansan puoleen. Myös Suomessa on paljon kristittyjä, jotka siunaavat ja rukoilevat Israelin kansan ja sen pelastumisen puolesta. Juutalaistyö myös yhdistää kristittyjä yli kirkkokuntarajojen.


Ulla Ingman-Ronkainen,
Petri Ronkainen

Artikkeli poimittu Ristin Voitto-lehdestä 10/2016

Kirjoittajat ovat tehneet pitkään juutalaistyötä Suomessa, Euroopassa ja Israelissa. He kiertävät puhumassa ja musisoimassa eri seurakuntien tilaisuuksissa. 

ETUSIVU

17. loka, 2019

 

Viimeaikaiset tapahtumat maailmassa, jatkuvat terroriteot ja kaikki muu sekaannus, tuo elävästi mieleen profeetta Jesajan sanat (57:20): ”Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä ja jonka aallot kuohuttavat muraa ja mutaa.”

Se ei tarkoita, että Raamattuun, evankeliumiin ja Jeesukseen uskovat kristityt voisivat asettua ikäänkuin ei-uskovien yläpuolelle tämän maailman ja ihmisten tuomareiksi. Jumalan armosta ja taivaan valtakunnasta osalliseksi tullut käsittää, ettei hänellä ole mitään ansiota omaan pelastukseensa vaan se on täysin Jumalan armosta. Haluaisimme, että kaikki tulisivat Jumalan armosta osallisiksi eikä kukaan jäisi synnin tuomion alle. Jumalan tuomiot ovat paljolti myös sitä, että Hän sallii ihmisen jatkaa oman polkunsa kulkemista. Tällä polulla ihminen ei saa aikaan muuta kuin rauhattomuutta, hävitystä ja pelkoa.

Ns. kristillinen maailma on sekin ollut jo pitkään ravistelun kohteena. Onhan se ollut sitä koko historiansa ajan mutta meidän ajassamme kaikki tuntuu tiivistyvän ja kehitys nopeutuvan. Kun ajattelen edeltävää n. 20-30 vuotta ja erityisesti suurilla puheilla ja mainostamisella aikaansaatua karismaattisen liikkeen edistymistä myös Suomessa – ja kun katson maamme kristillisyyden yleistä tilannetta tulee mieleen, että se on välinpitämättömyyden, ihmiskeskeisyyden ja petoksen verkossa. On kristittyjä, joiden mielestä karismaattisesta liikkeestä ei pitäisi varoittaa, koska raamattukielteinen liberaaliteologia ja maallistuminen on kirkon ja seurakunnan pahin uhka. Tämä kehitys on kuitenkin helppo tunnistaa koska sen taustalla on jo lähtökohtaisesti raamattukielteinen asenne. Terveeksi kristillisyydeksi ja Jumalan voimaksi naamioitunut maailmanlaaja karismaattinen liike on erilainen. Se pettää vilpittömiäkin kristittyjä kuvittelemaan ja uskomaan sellaista mitä Raamattu ei tue ja mitä se ei opeta.

Viimeaikaiset tapahtumat meillä osoittavat jälleen, että mitään ei opittu Markku Koiviston johtamasta Nokiamissiosta. Aivan sama meno jatkui ja uudeksi Koivistoksi ilmoittautui kokkolalainen nuori mies, jonka perässä monet maamme kristillisessä liikkeessä vaikuttavat henkilöt alkoivat juosta. Patmos ry, TV7, Nokiamission jatkajat kuten Missiomaailma, helluntaiherätys johtajiaan myöten, samoin vapaakirkko, lukuisat yksittäiset seurakunnat, pastorit ja vanhimmat tekivät tästä nuoresta miehestä idolin, jota taas tarjottiin kristityille erityisenä Jumalan valittuna. Häntä mainostettiin monin ylisanoin, kuten mm. Seinäjoen hell.srk. ennen vuoden 2016 Summerfest konferenssiaan: ”… Patrick Tiaisen, joka tulee jakamaan innoittavaa sanaa hengellisestä läpimurrosta. Patrick on nuoresta iästään huolimatta tunnettu vahvasta uskon hengestä ja vapaudesta.” Tämä siitä huolimatta vaikka mies itse ilmoitti jo toimintansa alussa edustavansa Uskon sana -harhaoppia, johon myös menestysteologia keskeisesti liittyy.

On kamalaa, kun joku pyrkii kaikin keinoin hengelliseksi julkkikseksi ja vielä kamalampaa, että toiset – etenkin kristillisissä johtotehtävissä toimivat – edistävät tällaista. Noin vuosi sitten mainostettiin suurella volyymilla Helsingin Lähetysseurakunnassa pidettyä ”Koetelkaa kaikki” -seminaaria. Sen sanottiin olevan nykyajan harhoja ja erityisesti menestysteologiaa vastaan. Pääjärjestäjän roolissa oleva Hgin Lähetysseurakunta on alusta asti ollut Patrick Tiaista tukeva, samoin kuin eräät tilaisuuden luennoitsijat. Kukaan luennoitsija ei puuttunut suoraan Suomen tilanteeseen eikä oman seurakuntaliikkeensä tai järjestönsä toimintaan vaikka ne selvästi osaltaan ovat tukemassa juuri niitä karismaattisia harhoja, mitä nyt väittivät vastustavansa.

Ne, jotka haluavat tietoa ja varotusta eksytyksistä joutuvat hakemaan tietoa netistä, sitä ei juurikaan saa omista seurakunnista. Tietoa ja varoitusta on ollut kuitenkin saatavilla kaiken aikaa, jos vain haluaa tutkia ja pysyä terveessä uskossa. Me elämme petoksen ajassa. Profeettojen tavoin saatamme sisimmässämme kokea:

Jer.6:13 Sillä kaikki, niin pienet kuin suuretkin, pyytävät väärää voittoa, kaikki, niin profeetat kuin papitkin, harjoittavat petosta.

Jer.14:14 Mutta Herra sanoi minulle: "Valhetta ennustavat profeetat minun nimessäni; minä en ole lähettänyt heitä, en käskenyt heitä enkä puhunut heille. Valhenäkyjä, turhia ennustuksia ja oman sydämensä petosta he ennustavat teille.

Jer.23:26 Kuinka kauan? Mitä on mielessä noilla profeetoilla, jotka ennustavat valhetta, ennustavat oman sydämensä petosta?

Hes.13:6 Mitä he ovat nähneet, on petosta, ja heidän ennustelunsa on valhetta, kun he sanovat: 'Näin sanoo Herra', vaikka Herra ei ole heitä lähettänyt; ja he muka odottavat, että hän toteuttaisi heidän sanansa.

Hes.13:8 Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Koska te olette puhuneet petosta ja nähneet valhenäkyjä, niin sentähden, katso, minä käyn teidän kimppuunne, sanoo Herra, Herra.

Tämä on kuin jatkuva, avoin vuotava haava, kipeä todellisuus ajassamme. Ei minuakaan varsinaisesti näinä vuosina, jona aikana olen julkisesti pyrkinyt ottamaan asioita esille, varsinaisesti innosta puuttua näihin asioihin. Se on kuin kipu, josta tietää ettei sitä kykene parantamaan, mutta silti on jatkettava. Näin on monen muunkin veljen ja sisaren kohdalla. Onko tämä kipu Jumalan Pyhän Hengen antamaa huolta ja vastuunkantoa? Ehkä. Lukuisia kertoja olen itsekin sanonut ja rukoillut, että jos olen väärässä, ottaisin kyllä totuuden vastaan jos joku sen perustellusti minulle avaisi.

Miksi nuoret ja myös vanhemmat kristityt lankeavat epärealistiseen ja epäraamatulliseen kristillisyyteen? Yksi on aikamme pinnallinen syntikäsitys. Unohdetaan eikä aina edes haluta tunnustaa sitä tosiasiaa, että synti on kyllä sovitettu – mutta synnin todellisuutta ole vielä poistettu, sitä ei ole hävitetty maailmasta eikä se häviä yhdestäkään ihmisestä edes uskoontulon hetkellä. Se on edelleen osa meitä, osa ”vanhaa luomusta”, jota vastaan uusi luomus sotii joka hetki. Synti on ajallinen ongelma niin kauan kuin elämme ajassa.

Aikamme pitää toimivan uskon merkkinä äänekkyyttä, näyttävyyttä, suuria kokouksia, suuria puheita ja väittämiä, ihmisen oman minän korottamista. Ei se ole todellisen uskon mittari. Itse asiassa ajassamme vallitsee valtava sekaannus. Petos verhoutuu kaikkeen näyttävyyteen ja pyrkii siten eksyttämään luonnollista ihmistä. Jumalan pyhyys ja Hänen ihmiselle käsittämättömän voimansa sekä suuruutensa sekoitetaan inhimilliseen ja sielulliseen kokemukseen. Sen sijaan, että aikamme kristitty painaisi päänsä ja Jobin tavoin tunnustaisi, 42:5-6: ”Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Sentähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa” - hän kerskaa ja ylpeilee. Ei Job tarkoita nähneensä Jumalaa luonnollisilla silmillään, kuten karismaattisen liikkeen tyhjänpuhujat väittävät nähneensä, vaan hän kuvaa sisäistä näkemystään, jossa ihmisen pienuus kohtaa Jumalan suunnattoman suuruuden jota sanat eivät riitä kuvaamaan.

Vanhalle luomukselle on helppo ottaa vastaan ja mennä mukaan, kun luvataan suuria: kuinka Jumala lähettää suuren herätyksen joka leviää meidän kauttamme kaikkialle maailmaan, kuinka Jumala tekee meistä suuria miehiään ja naisiaan jotka pelottomasti kääntävät nykyisen maailmanjärjestyksen ylösalaisin ja muuttavat sen oikeudenmukaiseksi ja hyväksi. Petos toimii niin, että näennäisesti se lupaa hyvää. Petokseen langetaan, kun ei ole tapahtunut eikä tapahdu raamatullista ”itselle kuolemista”. Sille tielle ei lähdetä koska vanhalle minälle on paljon mieluisampaa viihtyä suurissa kokouksissa huutamassa julistajan perässä ”me olemme voidellut” tai muuta vastaavaa, joka liitetään uskovan menestymiseen ja kuviteltuun omaan auktoriteettiin.

Seurakunnasta itsestään tehdään ikäänkuin Kristuksen sijainen joka voi kaiken. Vaikka sanotaan, että srk saa voimansa Kristukselta, tämä karismaattisessa yhteydessä opetettu voima ei ole raamatullinen. Puhutaan Pyhän Hengen voimasta joka ilmenee erilaisina manifestaatioina: fyysisinä ja sielullisina kokemuksina, viihtymisenä, voimakkaina tunteina. Mutta Raamattu ei opeta tällaista voimaa vaan Raamatussa Jumalan – ja siis Pyhän Hengen – voima on aina evankeliumi: sana ihmisen syntisestä tilasta, Jumalana armosta ja Kristuksen teosta. Karismaattinen liike korottaa Pyhää Henkeä ja puhuu Hänestä vaikka Raamattu sanoo selvästi, että PH ei puhu itsestään vaan Kristuksesta, evankeliumista. Ei ole vaikeaa havaita kuinka toinen, väärä henki tällöin ottaa vallan.

Vasta aidossa uskoontulossa meille paljastuu synnin todellisuus. Enemmän kuin yksittäiset teot synti on kokonainen ja totaalinen ihmisen yleinen tila. Mm. Joh.5:19 mainitsee, että ”koko maailma on pahan vallassa”. Hengellinen kasvu on myös sitä, että tämä todellisuus tulee uskovan sisäisessä minässä aina konkreettisemmaksi. Ei meidän tarvitse harjoittaa syntisiä tekoja eikä elää holtittomasti mutta silti käsitys synnistä ja omasta tilasta syvenee tässä elämässä ja ajassa siksi, että pääsisimme aina lähemmäksi Jeesusta. Pyhän läheisyys tuo aina synnin ja pimeyden kauheuden selvemmin esille. Sitä selvemmin mitä enemmän hengellinen kasvu kehittyy. Tätä ei pidä pelätä vaan käsittää, että Pyhän edessä armahdettu ihminen kokee aina näin. Se ei johda toivottomuuteen vaan katsomaan armoon ja Kristukseen. Se on merkki toimivasta uskosta ja Pyhän Hengen läsnöolosta meissä.

Vain evankeliumi oikein ymmärrettynä ja sisäistettynä on Jumalan voima, joka murskaa ihmisen omahyväisyyden ja ylpeyden ja tekee sitä työtä meissä koko ajan, että pelastuisimme ja varjeltuisimme oikeassa Jumalan tuntemisessa. Raamatullinen kuva uskovasta käy ilmi mm. sellaisista jakeista kuin:

-Matt.5:3 ”Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta” - ei Jumalan armosta osalliseksi tullut kerskaa hyvyydestään ja erinomaisuudestaan. Ei hän mainosta itseään koska siihen ei ole mitään perustaa eikä syytä.

-Room.7:24 ”Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?” - Jumalan armosta pelastettu näkee ja tunnustaa ajallisen olemuksensa, jossa synti hallitsee. Mutta hän myös tiedostaa ja on saanut armon uskoa, että synti ei hallitse henkeä jossa asuu varsinainen minuus ja kerran synti erotetaan siitä lopullisesti

-Joh.3:30 ”Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä” - aikamme kristillisyys ei halua puhua eikä opettaa itselle kuolemisesta. Raamatullisessa kontekstissa se liittyy siihen mitä jo edellä on mainittu. Todellinen arvoni ja elämäni on vain Kristuksessa ja Hänen ansiostaan. Ei minulla itsessäni ole mitään kerskaamista.

Kaikki tällainen on kiusallista omalle vanhalle luonnolle eikä se halua, että ymmärtäisimme tähän kaikkeen sisältyvän siunauksen. Kun Raamattu puhuu kristityn mahdollisuuksista ja siunauksista, se ei tarkoita että alkaisimme mainostamaan itseämme ja edustamaamme kristillisyyttä itsetarkoituksella, kuten ajassamme rahan ja vaikutusvallan takia paljolti tehdään. Yksin Kristukseen viittaavat seikat liitetään välillä yksipuolisesti ja suoraan ikäänkuin uskovan ja hänen ryhmänsä ansioksi. Esim., kymmenysten ja uhrien maksamisesta seurakuntaan - tai yleensä kuten sanotaan ”Herran työhön” - tehdään ansio. Maassamme ei ole harvinaista, että tästä opetetaan ihmisen tekona, jonka Jumala siunaa kun ihminen ensin tekee ja toimii tietyllä tavalla. Eli teko tuo hänelle ansion Jumalan silmissä. Tämä voidaan liittää muihinkin opetuksiin kuin kymmenyksiin ja rahan uhraamiseen.

Petoksesta puhuttaessa voimme kuitenkin pitää mielessä, että on yksi ja VAIN YKSI joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut", 1Piet.2:22. Jumalan sana, Kristus ja kirjoitettu sana paljastaa petoksen.

Me väsymme ajoittain ja tunnemme toivottomuutta. Emme aina edes jaksa tehdä sitä mitä koemme, että tarvitsisi tehdä. Tulee mieleen, että en ehkä ole Jumalalle otollinen, kun en onnistu tekemään sitä tai tätä. En taida olla kyllin hyvä pelastukseenkaan. Ja sehän on aivan totta: en ole kyllin hyvä. Kaikki pohtivat joskus näitä asioita ja sitä enemmän silloin, kun inhimillinen väsymys ja masennus saa valtaa. Mutta ehkä meidän ei silloin tarvitsekaan tehdä muuta kuin uskoa, että Kristuksessa on kaikki valmista ja voin antaa kaiken vajavaisuuteni Hänen käsiinsä.

Kun oma tyhjyys tulee vastaan, saamme uskoa Kristuksen täyteyteen, Kol.2:9 ”Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti...” Kristus, Jumala, maailmankaikkeuden Luoja, kaiken ylläpitäjä – olemme Hänen käsissään. Tämän ajatteleminen saa hiljaiseksi eikä sitä osaa kuvata. Eikö ole käsittämättömän ihmeellistä lukea mitä tämä valtava ja käsittämätön Jumala sanoo meille apostolin kautta Gal.2:20: ”ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.”

Luento Laukaalla 27.05.2017 / Juhani Aitomaa

ETUSIVU