14. marras, 2016

Jeesus on hyvä Paimen

Olen mietiskellyt tuota lammaspaimenen ammattia. Sellaisia töitä ei lienee enää tarjolla työvoimatoimistoissa? Lammaskarjaa toki vieläkin kasvatetaan -naapuritilallammekin lampaita enimmillään 2000-luvun vaihteessa oli yli tuhat päätä- mutta ei niitä ihmiset eikä koirat enää paimenna vaan sähköistetyt nauhat tarhojen ympärillä hoitavat tehtävän.
   En minä nyt paimenen ammattiin ole pyrkimässä, en niityille enkä seurakuntaan. Kiinnostuin asiasta siksi, että Raamatussa kerrotaan paljon paimenista. Esimerkiksi Aabel, Mooses ja Daavid paimensivat lampaita ja VT:n profeetat kuvaa tulevaa Messiasta paimenena. Tätä taustaa vasten onkin kummallista, että Israelissa paimenen toimi oli väheksytty ja ylenkatsottu. Heidät luettiin samaan joukkoon kuin halveksitut publikaanit (verojen kerääjät). Paimenet eivät kelvanneet esimerkiksi tuomarin virkaan eivätkä he saaneet todistaa oikeudessa. Tämä kertoo jotain siitä, kuinka pitkälle alkuperästään Israel oli etääntynyt farisealaisten rabbien toimiessa tässä suunnannäyttäjinä. Olihan heidän kuninkaansa Daavid ja opettajansa Mooses olleet lammaspaimenia ja profeetat ilmoittivat ennalta Messiaan tulevan kansansa keskelle paitsi kuninkaana myös paimenena.
   Jeesus samaisti itsensä VT:n ilmoittamaksi paimeneksi. "Minä olen se hyvä paimen". Jesaja näki 700 vuotta ennen Jeesuksen tuloa miten kansa tulisi ottamaan Hänet vastaan. "Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä... jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet." Tähän liittyy erottamattomasti se, mitä Paavali tästä 'lammaspaimenesta' kirjoitti: "Hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon."
   Mutta Hän meni vielä pidemmälle. Hän ei ollut vain ihmisten halveksima paimen vaan otti uhrilampaan osan. "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin". Noin Johannes todisti serkustaan Jeesuksesta. Jumala oli hänelle osoittanut Jeesuksesta, että "Hän on se, joka kastaa Pyhässä Hengessä".

   Me elämme -toisin kuin Johannes- ristin 'tällä puolella'. Me katsomme Jumalan ilmoitusta täyttymyksestä käsin. Me sanomme: "Katso Jumalan Karitsa, joka otti pois maailman synnin." Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Koko maailman. Hän sovitti kaikki; menneet sukupolvet, nykyiset ja tulevaiset. Hän sovitti kaiken sekä maan päällä että taivaissa Poikansa ruumiin uhrilla, s.o Hänen veressään (Kol. 1:19-20). Kuka tahansa uskoo tähän Jeesukseen saa syntinsä anteeksi -kerralla ja kaikki. Tämä on evankeliumia.
   Tällaisia ajatuksia nousi mieleeni lammaspaimenesta. 

   "Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen, hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen."

 

ETUSIVU