29. tammi, 2017

Erotammeko Jeesuksen puheen eksyttävistä puheista

Olemme tulleet aikakauteen, josta Paavali kirjoitti: ”Tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja” ja ”Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja” (2.Tim. 3:1, 1.Tim. 4:1). Tunnustan, että minun on vaikea uskoa -vai pitäisikö paremminkin käyttää sanaa ”hyväksyä”- että olemme Jumalan maailmalle antaman armotalouskauden loppusuoralla. Suuret muutokset ovat lähellä ja niitä edeltää ”kristillisellä rintamalla” voimakkaat eksytykset.

Mitä nyt kirjoitan sen kirjoitan meille, jotka olemme tulleet tuntemaan totuuden ja selviytyneet eksytyksistä. Meille kuuluvat Raamatun monet hyvät lupaukset, mutta meitä koskevat myös Raamatun varoitukset eksytyksistä. Eihän niitä tarvitse eksyttää, jotka ovat jo eksyksissä. Raamatun varoitukset ovat meitä varten, jotka olemme tulleet uskoon ja ne kertovat meille sen tosiasian, että uskovia voidaan eksyttää. Jeesus kertoi monista lopunajan merkeistä, mutta aivan ensimmäiseksi hän sanoi: ”Katsokaa ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta” (Matt. 24:4-5). Tuossa Jeesus puhui rakkaille opetuslapsilleen, ei kaikelle kansalle, ja uskon Hänen puhuvat myös meille, jos pääsemme kuten opetuslapset muinoin ”erikseen hänen tykönsä” (jae 3).

Näyttää siltä, että hirvittävä eksytys ja vastavoima on tunkeutunut seurakuntiin idästä. Se on sisällä seurakunnissa ja moni on ottanut sen jo sydämeensäkin. (Tunnen uskovia, jotka ovat joutuneet noihin eksytyksiin, mutta sittemmin selviytyneet takaisin valoon. Sanon tämän herättääkseni toivoa heissä, jotka ehkä ovat vastaanottaneet ”toisen jeesuksen ja toisen hengen”. Niistä voi pelastua, vapautua.)

Jeesus kertoi eksyttäjien tulevan ”minun nimessäni”. Me emme saa luulla, että eksytys karttaa Jumalan sanaa ja Jeesuksen nimeä. Jos se näin tekisi niin se olisi perin helppo tunnistaa eikä monikaan eksyisi. Eksytys tulee kuitenkin viekkaasti. Se korostaa vanhurskautta ja korkeaa moraalia, puhuu sujuvasti rististä ja verestä sekä kutsuu Jeesusta Herraksi ja Vapahtajaksi. Väärät opettajat nostavat esille yhteiskunnan mädännäisyyden ja moraalittomuuden. Pääpaino siirtyy pois yksilöuskovan omasta suhteesta Herraan. Sosiaalinen evankeliumi saa tilaa ristin evankeliumin kustannuksella. Eteemme piirretään kärsivän maailman tuskaa (epäoikeudenmukaisuudet, nälänhädät, sairaudet jne) ja moraalittomuutta (homoliitot, alkoholi- ja huumeongelmat, abortit jne). Ne ovat asioita, joista meidän tulee sanoa selkeästi mielipiteemme ja jotka vaativat myös tekojamme, mutta ei Jeesuksen omakohtaisen tuntemisen ja evankeliumin kustannuksella.

Jeesus opetti, että voimme kuulla Hänen äänensä ja tuntea sen (Joh. 10). Voimme erottaa hyvän paimenen äänen palkkapaimenten äänestä. Hän sanoi vääristä profeetoista (siis opettajista): ”Heidän hedelmistään te tunnette heidät” (Matt. 7:16-20). Pitkään ymmärsin tuon kohdan tarkoittavan, että tehtävämme oli tarkkailla julistajien vaelluksen hedelmiä. Tosiasia kuitenkin on, että ihmiset voivat elää vääryydessä ja tehdä ”pahaa hedelmää” vuosikymmeniä ennenkuin se paljastuu ulkopuolisille. Uskonkin tuon kohdan tarkoittavan opetuksen hedelmiä. Ne paljastuvat kuunnellessa puhujaa, olipa hedelmä sitten hyvää tai pahaa. Tässä avuksemme tulee Raamattu ja Jumalan Henki. Jeesus sanoi Raamatun merkityksestä ja Hänen tuntemisestaan näin: ”Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa” (Matt. 22:29). Väärän opettajan paljastaa hänen opetuksensa sisältö -sen hedelmä- mutta tässä meidän tulee olla hyvin tarkkoja, sillä opetuksesta suuri osa voi olla Raamatun kyllästämää ja väärää vain pieni osa. Me emme voi koetella ja arvioida kuulemaamme ja näkemäämme jos emme tunne Raamatun kirjoituksia. Niidenkään osaamisesta ei ole hyötyä ellemme ole omakohtaisesti oppineet tuntemaan Häntä itseään, josta Raamatun tekstit kertovat. Jeesushan sanoi tuon Matt. 22:29 sanat fariseuksille ja kirjanoppineille, jotka osasivat pyhät Kirjoitukset jopa ulkoa ”mennen tullen”. He eivät kuitenkaan olleet tulleet Jeesuksen luokse ja uskoneet Häneen. He olivat ulkopuolella ja sinne myös jäivät -jos eivät tehneet parannusta- eivätkä voineet ymmärtää kirjoituksia.

Jeesus kertoo tuomiopäivän tapahtumista Matt. 7:22ss. Monet vetoavan tekoihinsa. ”Emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?” Tuota kaikkea he olivat tehneet Jeesuksen nimessä, mutta kuitenkaan tuntematta Jeesusta. Tämä käy Jeesuksen sanoista hyvin selväksi, kun Hän tulee vastaamaan heille: ”Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.”

Eksytys on ”iankaikkisen elämän vakava” asia. Päivinämme näyttää siihen tulleen mukaan eräs merkittävä piirre. Samaan aikaan kun Raamatun arvovaltaa nakerretaan on näyttämölle ilmestyneet ”uusapostolit”, jotka kertovat saavansa uutta ilmoitustietoa Jumalalta. He kertovat taivasmatkoistaan ja Herran kohtaamisistaan hyvin vakuuttavasti, mutta he väittävät kohtaamansa Herran opettaneen eri tavoin kuin Raamattuun on kirjoitettu. He puhuvat hyvin arvovaltaista näytellen ja varoittavat arvostelemasta opetustaan. Onhan Herra puhunut heidän kauttaan. Sinun käy huonosti, jos koettelet ja arvostelet Herran apostoleja. Näin he antavat ymmärtää vaikka Raamattu kehottaa koettelemaan ja arvioimaan. Muuten, vaikka efesolaiset olivat hylänneet ensimmäisen rakkautensa (s.o Herran Jeesuksen) niin Jeesus antoi heille tunnustusta siitä, että ”sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi” (Ilm. 2:2). Pelkästään tuokin kohta jo osoittaa, että olkoonpa kysymys apostoleista tai heidän apulaisistaan, niin heitä pitää koetella ja arvioida.

Suokoon Jumala meille armonsa niin, että ymmärrämme kulkevamme monien ahdistusten kautta sisälle Jumalan valtakuntaan. Tarvitsemme ahdistuksia eikä niiden pitäisi yllättää meitä. Eksyttäjät lupaavat kaikille ”siunauksia”, joita Raamattu ei kaikille lupaa, kuten menestystä, rikkautta, terveyttä, maallista kunniaa jne. Niin, eksyttäjät eivät taida juurikaan puhua rististä. Sehän meidät juuri maailmasta ja heistä erottaa.

ETUSIVU